website ontwerp website maken Start
Dicipline
Vereniging
Wedstrijden
Openingstijden
Contact
Foto
Externelinks
Sport

Koninklijk Erkende Scherpschutters vereniging Tilburg

Opzeggen.


Opzegging lidmaatschap kan zowel via brief, email of mondeling.

Indien een opzegging voor 31 December van het lopende lidmaatschap jaar niet op bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden wordt het stilzwijgend een jaar verlengd

De vereniging

Hoe werkt het.


Als u in het eerste jaar heeft aangetoond dat u correct en veilig met wapens om kunt gaan, kunt u in aanmerking komen voor een eigen verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen. Wettelijk moet u minimaal 18 jaar zijn en een 'schoon blad' hebben. U mag vanaf een leeftijd van 16 jaar onder begeleiding met verenigingsvuurwapens schieten.


U begint uw schutterscarrière op de luchtbaan, waar u instructie en begeleiding krijgt in het omgaan met wapens en de techniek van het schieten. Nadat u voldoende vorderingen heeft gemaakt kunt u een proef afleggen. Als u deze proef met goed gevolg heeft afgelegd gaat u over naar de vuurbaan. Voor pistoolschutters is dat de 25 meter baan, voor geweerschutters de 50 meter baan. Ook hier wordt u weer begeleid door instructeurs van de vereniging. Dit alles doet u met wapens van de vereniging , zowel de lucht als de vuurwapens. Het enige dat u zelf moet betalen is munitie en schijven.

Lid worden.


Nadat u zo'n twee of drie keer bent komen kijken heeft u zeker al wel een idee of u lid wilt worden van de schietvereniging. Het eerste jaar bent u aspirant lid, na het eerste jaar wordt u, mits geaccepteerd door de ballotage commissie, lid. U wordt dan automatisch ook lid van de KNSA, de organisatie die de belangen van de Nederlandse sport schutters behartigt. Met dit lidmaatschap bent u tevens verzekerd tegen onverhoopte ongelukken.

Kennismaking met de schietvereniging.


De beste manier om kennis te maken met de schietvereniging en de leden is komen kijken en mee doen op de woensdagavond. Dat is de clubavond. U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur.
De bar is dan geopend en er zijn instructeurs aanwezig die u op weg kunnen helpen met uw eerste stappen in de schietsport.