website bouwen website maken Start
Dicipline
Vereniging
Wedstrijden
Openingstijden
Contact
Foto
Externelinks
Sport

Koninklijk Erkende Scherpschutters vereniging Tilburg

Wedstrijden

Bij onze schietvereninging delen wij mee aan de verschillende interne wedstrijden.


Zo wordt er op geschoten op punten waarbij het hoogst aantal punten het streven is of, groepjes waarbij getracht wordt om zo klein mogelijke groepjes te schieten maar ook wordt er klapschijven geschoten waarbij het doel is om binnen een bepaalde tijd een zo'n accuraat mogelijk schot te schieten.


Deze wedstrijden tellen mee op het verlof


Daarnaast doet de vereniging ook aan funwedstrijden zoals, bowlingpinnen schiet voor onderlinge compititie.